Zápis do 1. třídy 

 

Zápis budoucích prvňáčků na školní rok 2017/2018 se uskuteční:

v pondělí  3. dubna od 13 do 17 hodin v budově školy.

K zápisu je třeba přinést:

Upozornění pro rodiče

Žádost o odklad povinné školní docházky je nutno uplatnit již u zápisu, nejpozději však do 30. dubna 2017. K žádosti je potřeba předložit doporučení odborného (dětského) lékaře a poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologické poradny)

Plánované akce na březen 2017

6. 3.-10. 3.  Lyžařský výcvik v Olešnici v Orlických horách

24. 3.         Galerie moderního umění

Plánované akce na únor 2017

10.2.     Projektová hodina „ Veselé zoubky“
22.2.     Divadlo Drak (Zlatovláska)
25.2.     Dětský karneval s Ajkou
27.2.     Bruslení na zimním stadionu  
28.2.     Turnaj ve florbalu v ZŠ Mžany

Stránky