Školní výlet do ZOO ke Dni dětí

ZOO ve Dvoře Královém musíme znovu někdy navštívit. Děti si to opravdu užily a nestihli jsme zdaleka všechno.