Návštěva firmy Petrof

U příležitosti 150. výročí jsme navštívili firmu Petrof.
Po muzeu nás doprovázela jedna z majitelek závodu Ivana Petrof.