Projekt Let´s speak together.

Díky tomuto EU projektu je od října na naší škole rodilý mluvčí Rigardt Verster z JAR. V tomto školním roce bude vyučovat v každém ročníku jednu hodinu týdně a povede kroužek anglického jazyka.
 

Poděkování

Děkujeme paní Svítilové za hračky do školní družiny a mateřské školy.

 

Stránky