Plánované akce na září 2018

12. 9.  Třídní schůzky (16,00 hodin)
13.-16. 9.  Sběr papíru
27. 9.  Muzikohraní - výukový program