Poděkování

Děkujeme paní Riebel a firmě Doktor Důlek za sponzorský dar, za který jsme pořídili do školy novou keramickou pec v hodnotě 48 335,- Kč.