Projektový den Dopravní výchova

Děti si zopakovaly dopravní značky a pravidla silničního provozu. Ve školní družině si vyzkoušely jízdu zručnosti a závody na čas. 

https://www.rajce.net/a16354148