ZOO Dvůr Králové

Třetí projektový den mimo školu jsme absolvovali v Zoologické zahradě ve Dvoře
Královém. Na děti čekal výukový program Šelmy, který pokračoval prohlídkou pavilonů a výběhů zvířat. Díky zajímavému vyprávění paní lektorky o životě těchto afrických zvířat, to byl nevšední zážitek.
Akce byla hrazena z prostředků EU díky projektu Šablony II., do kterého je naše škola zapojena.

Fotoglaerie: https://www.rajce.net/a16980389