Zpívání koled

Děkujeme Libníkovickému sboru za vánoční koncert a vytvoření krásné vánoční atmosféry.