1. Leden 2017

Jako každy rok i letos jsme si zpříjemnili podzim uspořádáním Halloweenské party. Děti byly patřičně ošaceny, kostýmy byly dokonalejší než předchozí rok a soutěží bylo nepočítaně. Všichni jsme si to užili a těšíme se na další akce. 


25. Říjen 2016

Sešel se rok s rokem a máme tu opět Dýňování. Těšíme se každý rok na krásně vyzdobenou školu a na úžasně originální vyřezávané dýně. 

Letos se zúčastnilo velké množství dětí a jejich výtvory nenechaly nikoho na pochybách o jejich šikovnosti. A aby bylo hodnoceni objektivni, vybíraly nej nej nej dýni samy děti. 

Děkuji opět rodičům za pomoc. 

 


25. Říjen 2016

Už tradičně každý rok navštěvujeme myslivce na Tanaborku, kteří zajišťují pohoštění účastníkům sokolnických slavností. Vždy nám předvedou několik dravců  a my jim za jejich ochotu nosíme nějaký dárek. 

Letos jsme vytvořili knihu s obrázky činností sokolníků a jejich miláčky. Třešničkou na dortu byla možnost pohladit si orla mořského.


25. Říjen 2016

Na konci záři jsme s dětmi uspořádali soutěž v jízdě zručnosti. Děti si tak mohly vyzkoušet, zda se od minulého roku zlepšily nebo ne. Nejprve shlédly program o bezpečnosti na silnici, potom vyplnily pracovni list a na závěr projely trať plnou záludností. Hodnotil se čas, ale i projetí cesty bez chyb. O spravedlivé hodnocení se postaraly samy děti a přísně sledovaly férový průběh. 

Vyhodnoceny byli vždy první tři mista v kategorii mladší chlapci, mladší dívky, starší chlapci a starší dívky. 

Děkuji rodičům za dopravu kol dětí a za bezchybné zajištění bezpečnosti přílbami. 


25. Říjen 2016

Návrat do školních lavic jsme na začátku záři oslavili malováním na chodník. Počasí bylo naprosto ukázkové a my si to pořádně užili. 


1. Srpen 2016

Závěr roku je příležitostí pro děti, aby ukázaly, co se během roku naučily nebo v čem se zdokonalily. Vyber jejich aktivit je nepřeberný a pokaždé mě udivují jejich schopnosti.

V tomto duchu probíhá soutěž Librantice hledají talent. Děti si samy vyberou co chtějí předvést, rozdělí se do odpovídajících kategorií a soutěž může začít. Máme samozřejmě porotu, která poctivě hodnotí a boduje. Bohužel největším nepřítelem pro nás je čas. 

Vítězem letošního talentu byl podle mého názoru Tomáš Řehák se svou hrou na kytaru. 

Jednou budeš, Tome, lámat všem holkám  v okolí srdce. 


1. Srpen 2016

Letos 22.6. 2016 jsme se poprvé jako škola zúčastnili Olympijského běhu pořádaného na oslavu založení Olympijského výboru. Zároveň je běh i formou charity, kde vybrané peníze odchází na podporu dětí se sportovním nadáním, které ale nemaji dostatečnou finanční podporu v rodině. 

V tento den vyběhlo po cele České republice přes 50 000 účastníků, kteří běželi různě dlouhé trasy. My jsme se zapojili do výzvy školám, uspořádali si běh v délce 1000 m a samozřejmě se také všichni zúčastnili. Jsem ráda, že všechny děti vzaly tuto výzvu vážně a s chutí překonaly někdy i samy sebe. 

Doufám, že v příštím roce podpoříme tento běh opět. 


1. Srpen 2016

Ke konci školního roku chodíme s dětmi na mysliveckou chatu Tanaborek, kde proběhne orientační závod s opékáním párků.  Trávíme tam každoročně celé odpoledne a pokaždé si to náležitě užijeme. Každy sám proběhne trasu vyznačenou  fáborky a splní několik jednoduchých úkolů a považujeme za štěstí, že se vždy všichni dostanou až do cíle a nemusíme pátrat po zabloudilých dětech. (Dělám si samozřejmě legraci.)

Naštěstí Tanaborek je doopravdy velmi malý a nehrozí žádná ztráta účastníků běhu. Opečeme párky  a samozřejmě vyhodnotíme vynaložené úsilí nějakou dobrotou.  Musím říct, že většině dětí se domu ani nechce. 

Ráda bych ještě poděkovala mysliveckému sdružení v Libranticích, kteří nám vždy ochotně jejich chatu zapůjčí. 

 

 


27. Duben 2016

Již tradičně každy rok v rámci Dne Země uklízíme místo, kam si chodíme hrát ve školní družině- lesík Lipky.

Ač je to k nevíře, během roku se Lipky zaplní velkým množstvím různého smetí a harampádí, které musíme odklidit, pokud nechceme přijít k úrazu. Letos jsme drobné smetí odnesli ke škole, za pomoci paní školnice roztřídili a o odvoz větších kusů nechaných na kraji lesíka požádali pana Tkáčíka. 

Všechny děti byly výborně vybavené i naladěné a práce nám šla rychle od ruky. Doufáme, že Lipky vydrží takhle hezky uklizené dlouhou dobu. 


18. Duben 2016

Počátek dubna se nesl v duchu vyšších teplot, proto jsme tuto skutečnost využili a uspořádali soutěžení v netradičních disciplínách. Skok v pytli, běh se svazanýma nohama, hod míčem na cil a chůze na chůdách, to patřilo mezi méně obvykle aktivity, při kterých mohly děti změřit sily se svými soupeři. Všichni účastníci zvládli vše na výbornou a samozřejmě byli odměněni nějakou drobností a dobrůtkou. 


Stránky