9. Říjen 2015

Druhý týden v říjnu se byly děti podívat na Tanaborku na ukázku dravců. Své mazlíčky nám předvedli sokolníci, kteří se účastní mezinárodního setkání sokolníků v Opočně a každoročně se zastavují i v Libranticích. Letošní rok se lišil především poslechem loveckých fanfár, které zahráli trubači z odborné školy na lesní rohy. Děti viděly jestřába, mohly si pohladit orla a všechny jejich všetečné otázky byly profesionálně zodpovězeny. Na oplátku za zajímavé odpoledne dostali sokolníci  jako dárek obrázky s tématikou dravců. 


26. Září 2015

V rámci projektového dne ,,Dopravní výchova" proběhla ve školní družině jízda zručnosti. Děti měly možnost vyzkoušet si svoji šikovnost na kole při několika úkolech na trati. Převažely kelímek z místa na místo jednou rukou, projížděly slalom, brzdily v daném úseku nebo objížděly překážku. Pro některé jednoduchá věc, pro druhé náročná, ale všichni se s trasou statečně poprali a za odměnu získali malou sladkost a Osvědčení zručného cyklisty. Nějúspěšnějším mladším žákem se stal Honza Řehák a mezi staršími kralovala Janička Petovická.


20. Září 2015

Konstruktivní dovednosti si mohly děti vyzkoušet při družinovém pouštění vlaštovek. Nejprve samostatně vlaštovku vyrobily, provedly na ní designové úpravy a samostatně ji vypustily. Nejúspěšnějším letcem se stal Tomáš Čadek s doletem 15m. Odměněni byli za nápaditý vzhled i za doletovou vzdálenost všichni účastníci závodu.


20. Září 2015

V úterý 8.9.2015 proběhlo v rámci družinového odpoledne malování na chodník. Počasí nám přálo a dětem se zdárně povedlo vyzdobit cestu vedle školy. Za svoji snahu byly odměněny sladkostí a pochvalou od ostatních.


Stránky