Výtvarná dílna

V listopadu jsme s dětmi obdivovali první výrobky z keramiky a zkoušeli různé výtvarné techniky.