Zájmové útvary ve školním roce 2019/2020

Kroužky v rámci ZŠ

Pondělí

Ruční práce
13,00 - 14,00 hod. - paní učitelka Vaněčková

Úterý

Anglický jazyk 1.-3. roč.
13,00 - 14,00 hod. – paní učitelka Nováková

 

 

Atletický kroužek  4.- 5. roč.
13,00 - 14,00 hod. - paní učitelka Marešová

Středa

Sportovní kroužek 1. - 3. roč.
13,00 - 14,00 hod. - paní učitelka Vaněčková

Čtvrtek

Anglický jazyk 4.-5. roč.
13,00 - 14,00 hod. – paní učitelka Kubíčková

Keramický kroužek
13,00 - 14,30 hod. - paní učitelka Vaněčková, Marešová

Pátek

Výtvarný kroužek
13,00 - 14,00 hod. - paní učitelka Vaněčková

Individuálně Hra na zobcovou flétnu
paní učitelka Nováková

Mimoškolní kroužky


Karate (pondělí 14,00 - 15,00 hod. ) pan Guzek


Robotika Lego 3. - 5. roč (pátek 14,00 -15,00 hod.) pan Vasilek