Zaměstnanci školy

Iveta Šotolová - třídní učitelka  I. třídy (1. roč.)
Pavel Kubíček - ředitel školy, třídní učitel II. třídy (2.,3. roč.)
Barbora Kubíčková - třídní učitelka, III. třídy (4.,5. roč.)
Aneta Janovská - učitelka ZŠ
Simona Vaněčková -  asistentka, vychovatelka ŠD
Iveta Vondrová - asistentka pedagoga