Zaměstnanci školy

Pavel Kubíček - ředitel školy, třídní učitel I. třídy (1.,3. roč.)
Nikola Marešová - třídní učitelka  II. třídy (2. roč.)
Barbora Kubíčková - třídní učitelka, III. třídy (4.,5. roč.)
Simona Vaněčková - vychovatelka ŠD
Iveta Šotolová - asistentka učitele