Zaměstnanci školy

Pavel Kubíček - ředitel školy, třídní učitel I. třídy (1.,2. roč.)
Nikola Marešová - třídní učitelka  II. třídy (3. roč.)
Barbora Kubíčková - třídní učitelka, III. třídy (4.,5. roč.)
Iveta Šotolová - učitelka ZŠ
Simona Vaněčková - vychovatelka ŠD