Zápis do 1. třídy

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníku základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a děti s odkladem školní docházky.

Zápis pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve dne 1. 4. 2022 od 14:00 do 17:00 hodin.

Na zápis se můžete přihlásit na předem určený čas od 21. 3. 2022 do 27. 3. 2022 na webových stránkách školy pomocí elektronického rezervačního systému. Pokud se nestihnete přihlásit, budete po příchodu do školy zařazeni do aktuálního pořadí.

>> Rezervační systém pro zápis do 1. třídy <<

Pokud se nebudete moci dostavit 1. 4. 2022, můžete tak učinit v domluveném náhradním termínu.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

  • Přihláška k zápisu k povinné školní docházce (ke stažení ZDE).
  • Občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte.
  • V případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

  • Přihláška k zápisu k povinné školní docházce (ke stažení ZDE).
  • Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení ZDE).
  • Občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte.
  • Doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
  • Doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

Průběh zápisu do 1. třídy:

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, jehož prostřednictvím budou zákonní zástupci informováni o přijetí, nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo odkladu povinné školní docházky do 30 dnů, tj. nejpozději do 1. 5. 2022 na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy.

Zákonný zástupce vyplní přihlášku k zápisu k povinné školní docházce (pokud tak neučinil doma) a doloží všechny výše uvedené dokumenty.

U dětí se sleduje citová a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorová orientace, rozeznávání barev, početní představivost, kresba, grafomotorika apod. Připravené aktivity pro děti zaberou přibližně 20 minut.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá.

Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne 1. 5. 2022 připravené k vyzvednutí ve škole.