Březen -měsíc knihy.

Již tradičně v měsíci březnu navštěvujeme místní  knihovnu v Libranticích. Děti mají možnost prohlédnout si knihovnu, její uspořádání, zjistit výpůjční dobu a knihy si i pro listovat nebo pročíst. Paní Bortliková nás vždy mile přivítá a odpoví na všetečné otázky dětí. Doufám, že tato návštěva přispěje k většímu zájmu dětí o četbu.