Zpracování osobních údajů

Základní škola a mateřská škola Librantice (kontaktní údaje Základní a mateřská škola Librantice, Librantice 119, 503 46 Třebechovice pod Orebem, Telefon školy a ŠD: 773 585 677, E-mail:škola: info@zslibrantice.cz), dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců (např. případ vedení dokumentace školy, kdo může vyzvedávat děti z MŠ apod. viz konkrétní informovaný souhlas, který podepisuje zástupce dítěte). 

Jmenovaným pověřencem pro kontakt veřejnosti se školou ohledně správy osobních dat je Ing. Helena Nováková, tel. č. 775 622 611, email: heli.novakova@email.cz, k zastižení v pracovní dny od 8 do 12 hodin. Na pověřence je možné se obracet z důvodů uplatnění práv v oblasti osobních údajů na výše uvedené adrese. Může se jednat o uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznesení námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.