Zájmové útvary ve školním roce 2017/2018

(od 18.9.2017)

Kroužky v rámci ZŠ a ŠD

Výtvarný kroužek 1.-2. roč. úterý 13,00 - 14,00 hod.
Výtvarný kroužek 3.-5. roč. středa 13,00 - 14,00 hod.
Sportovní kroužek 3.-5. roč. úterý 13,00 - 14,00 hod.
Sportovní kroužek 1.-2. roč. středa 13,00 - 14,00 hod.
Zobcová flétna 1.-2. roč. pondělí 12,00- 13,00 hod.
Zobcová flétna 3.-5. roč. pondělí 13,00- 14,00 hod.
Cvičení z ČJ a M 3.-.5. roč pátek 13,00 - 14,00 hod.
Ruční práce středa 14,00 - 15,00 hod.
Keramika čtvrtek 14,00 -15,00 hod.
Anglický jazyk čtvrtek 13,00 – 14,00 hod.
Pěvecký kroužek pátek 14,00-14,30 hod.

Kroužky DDM HK (200,- Kč/pol.)

Judo pátek 13,00 – 14,00 hod.
Technický kroužek pondělí 13,00 – 14,00 hod.

Mimoškolní kroužky

Robotika Lego středa 14,30 -16,00 hod.
Pletení z pedigu pátek 14,00 – 17,00 hod.