Zájmové útvary ve školním roce 2023-2024

 

Kroužky v rámci ZŠ

Deskové hry (pondělí 13,00 - 14,00 hod.) - paní učitelka Janovská (400,- Kč)
Sportovní kroužek 1.- 2. roč. (úterý 13,00 - 14,00 hod.) - paní učitelka Vaněčková (400,- Kč)
Anglický jazyk  3.- 5. roč. (úterý 13,00 - 14,00 hod.) – paní učitelka Kubíčková (400,- Kč)
Sportovní kroužek 3.- 5. roč. (středa 13,00 - 14,00 hod.) paní učitelka Šotolová (400,- Kč)
Anglický jazyk  1.- 2. roč. (středa 13,00 - 14,00 hod.) – paní učitelka Vaněčková (400,- Kč)
Keramický kroužek (čtvrtek 13,00-14,30 hod.)-paní učitelky Vaněčková, Janovská (800,- Kč)
Ruční práce (pátek 13,00 - 14,00 hod.) - paní učitelka Vaněčková (600,-Kč)
Hra na zobcovou flétnu (individuálně) - paní učitelka Janovská (400,- Kč)

Mimoškolní kroužky

Karate (pondělí 14,00 - 15,00 hod.) pan Guzek a pan Čáp (400,-Kč)
Robotika Lego 3.-5. roč (pondělí 15,00 -16,00 hod.) pan Vasilek (500,-Kč)