Zájmové útvary ve školním roce 2019/2020

Kroužky v rámci ZŠ

Pondělí

Keramický kroužek
13,00 - 14,00 hod. - paní učitelka Vaněčková

Úterý

Anglický jazyk 1.-3. roč.
13,00 - 13,30 hod. – paní učitelka Vaněčková

Anglický jazyk 4.-5. roč.
13,30 - 14,00 hod. – paní učitelka Vaněčková

Středa

Sportovní kroužek
13,00 - 14,00 hod. - paní učitelka Vaněčková

Dramatický kroužek 1.-3. roč.
14,00 - 14,30 hod. - paní učitelka Marešová

Čtvrtek

Ruční práce
13,00 - 14,00 hod. - paní učitelka Vaněčková

Dramatický kroužek 4.-5. roč.
14,00 - 14,30 hod. - paní učitelka Marešová

Hra na zobcovou flétnu
14,00 - 15,00 hod. - paní učitelka Šotolová

Pátek

Výtvarný kroužek
13,00 - 14,00 hod. - paní učitelka Vaněčková

Mimoškolní kroužky


Robotika Lego 3,-5. roč (středa  15,00 -16,00 hod.) pan Vasilek


Karate (pondělí 14,00 - 15,00 hod. ) pan Guzek