Zájmové útvary ve školním roce 2022-2023

 

Kroužky v rámci ZŠ

Deskové hry  (pondělí 13,00 - 14,00 hod.) - paní učitelka Kročilová (300,-Kč)
Sportovní kroužek 1.- 3. roč. (úterý 13,00 - 14,00 hod.) - paní učitelka Vaněčková (300,-Kč)
Anglický jazyk  1.- 2. roč. (středa 13,00 - 14,00 hod.) – paní učitelka Vaněčková (300,-Kč)
Anglický jazyk  3.- 5. roč. (středa 13,00 - 14,00 hod.) – paní učitelka Kubíčková (300,-Kč)
Keramický kroužek (čtvrtek 13,00-14,30 hod.)- paní učitelky Vaněčková, Janovská (600,-Kč)
Ruční práce  (pátek 13,00 - 14,00 hod.) - paní učitelka Vaněčková (500,-Kč)
Hra na zobcovou flétnu  (individuálně) - paní učitelka Janovská (300,- Kč)

Mimoškolní kroužky

Karate (pondělí 14,00 - 15,00 hod.) pan Guzek (300,-Kč)
Robotika Lego 3.-5. roč (úterý 15,00 -16,00 hod.) pan Vasilek (500,-Kč)