CYKLOZÁVODĚNÍ

Na konci záři jsme s dětmi uspořádali soutěž v jízdě zručnosti. Děti si tak mohly vyzkoušet, zda se od minulého roku zlepšily nebo ne. Nejprve shlédly program o bezpečnosti na silnici, potom vyplnily pracovni list a na závěr projely trať plnou záludností. Hodnotil se čas, ale i projetí cesty bez chyb. O spravedlivé hodnocení se postaraly samy děti a přísně sledovaly férový průběh. 

Vyhodnoceny byli vždy první tři mista v kategorii mladší chlapci, mladší dívky, starší chlapci a starší dívky. 

Děkuji rodičům za dopravu kol dětí a za bezchybné zajištění bezpečnosti přílbami.