Dětský den

Děkujeme Golfu Na Vrších, jmenovitě paní Horákové a panu Bílkovi, kterí se dětem celé dopoledne věnovali.

https://www.rajce.net/a15229236