Filharmonie Hradec Králové

Žáci navštívili výchovný koncert "Dobrodružství s orchestrem" a na vlastní uši zakusili zvuk symfonického orchestru.