Informace o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/22

Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2021/2022 proběhl 1. - 15. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Níže nalezněte odkaz na seznam dětí zapsaných do 1. třídy.