Knihovna města HK

Součástí exkurze dětského oddělení byla beseda.  Nebyli pouze posluchači, ale měli možnost interaktivně se zapojit a prohlédnout si celou budovu knihovny.

https://www.rajce.net/a15211117