Netradiční disciplíny

Počátek dubna se nesl v duchu vyšších teplot, proto jsme tuto skutečnost využili a uspořádali soutěžení v netradičních disciplínách. Skok v pytli, běh se svazanýma nohama, hod míčem na cil a chůze na chůdách, to patřilo mezi méně obvykle aktivity, při kterých mohly děti změřit sily se svými soupeři. Všichni účastníci zvládli vše na výbornou a samozřejmě byli odměněni nějakou drobností a dobrůtkou.