Přírodovědná soutěž - Poznej a chraň!

Této soutěže poznávání rostlin a živočichů jsme se zúčastnili v ZŠ Plotiště poprvé.
Anička Medková, Terezka Pavlátová a Míra Semerák se nakonec umístnili na 6. místě. Gratulujeme.

http://www.rajce.net/a11355265