Plánované akce na duben 2023

4. 4.       Velikonoční turnaj ve vybíjené v Malšově Lhotě
6. 4.       Velikonoční prázdniny
20. 4.      Informace o prospěchu a chování dětí
21. 4.      Projektový den „Den Země“  na Tanaborku