Plánované akce na květen a červen 2022

6. 5. Školní foto s p. Bortlíkem
10. 5. Galerie moderního umění
20. 5. Projektový den Veselé zoubky
1. 6. Dětský den - výlet na lesní hřiště v Jeníkovicích
3. 6. Okresní atletické přebory v Dohalicích (pouze vítězové školního kola)
8. 6. Výukový program „Malá technická univerzita“ 1. -2. roč.
10. 6. Výukový program „Malá technická univerzita“ 3. -5. roč.
10. 6. Návštěva předškoláků z MŠ Jeníkovice
13. 6. Schůzka pro rodiče předškoláků 16,00 hod.
13. 6. Třídní schůzky 17,00 hod.
14. -17. 6. Škola v přírodě - Tábor Běleč
29. 6. Projektový den hraček a mazlíčků
30. 6. Vysvědčení