Poděkování

Děkujeme paní Svítilové za hračky do školní družiny a mateřské školy.