Poděkování za sponzorský dar

Děkujeme panu Benešovi za nový počítač, který nyní děti využívají v 1. třídě a ve školní družině.