Projektový den “Zdravé zuby”

V rámci tohoto projektového dne přijeli studenti Zubního lékařství UK v Hradci Králové. Po krátké prezentaci se hlavně věnovali praktickému nácviku správného čištění. Na závěr si děti vyplnily pracovní listy a vyrobily plakáty ke správné výživě.

http://www.rajce.net/a10432172