Projektový den Den Země

Děti sbíraly odpadky v obci a na sběrném místě je správně roztřídily.

http://www.rajce.net/a13967700