Projektový den "Prevence kriminality"

V rámci projektového dne "Prevence kriminality" proběhla beseda s Policii ČR. Mladší žáci probrali téma fungování IZS. Starší žáci se zaměřili na kyberšikanu.