Setkání se sokolníky

Druhý týden v říjnu se byly děti podívat na Tanaborku na ukázku dravců. Své mazlíčky nám předvedli sokolníci, kteří se účastní mezinárodního setkání sokolníků v Opočně a každoročně se zastavují i v Libranticích. Letošní rok se lišil především poslechem loveckých fanfár, které zahráli trubači z odborné školy na lesní rohy. Děti viděly jestřába, mohly si pohladit orla a všechny jejich všetečné otázky byly profesionálně zodpovězeny. Na oplátku za zajímavé odpoledne dostali sokolníci  jako dárek obrázky s tématikou dravců.