29. Červen 2018

V květnu a červnu jsme si s dětmi užili nemálo družinových akcí. Silácké závody a netradiční sportovní aktivity, Seznámení se základy zdravovědy, Stavění domečků v nedalekém lesíku, Malování kamínků pro centrum rané péče Sluníčko. Děti se zúčastnily talentové soutěže Librantický talent. Užily si také den domácích mazlíčků, kdy si do školy přinesly své zvířecí kamarády nebo hračku. Přejeme krásné prázdniny a budeme se těšit na další družinový rok.


24. Duben 2018

Dne 24.4. jsme si užili čarodějnický rej, zahráli hry, soutěže a udělali přehlídku čarodějnických kostýmů.


17. Duben 2018

Dne 17.4. u nás v družině proběhl úklid obce Librantice v okolí školy při příležitosti blížícího se Dne Země a malá beseda o třídění odpadu, recyklaci a upcyklaci, tedy využití starých věcí k výrobě věcí nových. Děti si vyrobily samozavlažovací květináč z PET lahve.


27. Březen 2018

27.3. proběhl v družině Den knihy- děti si donesly knihu, kterou měly rozečtenou a něco málo o ní pověděly ostatním. Pak jsme šli společně do obecní knihovny, kde nám byla k dispozici paní Bortlíková a zodpověděla otázky, které nás zajímaly. Děti měly chvíli na to, aby si knihy prohlédly a přemýšlely, kterou by si rády později přečetly.


19. Březen 2018

Týden dobrých skutků proběhl ve dnech od 13. do 20.3.18. Děti se snažily každý den udělat pro druhého něco užitečného nebo pomoct. Na každý den jsme vylosovali jinou barvu a děti měly možnost se podle dané barvy obléct. Dobré skutky jsme si zapisovali a na konci někteří dostali i malou odměnu.


Stránky