Tonda Obal

Interaktivní beseda s ekologickým programem společnosti EKO-KOM proběhla v rámci environmentální výchovy "Vztah člověka k prostředí.
Nejlepší odpad je žádný odpad a omezení vzniku odpadu by mělo být pro každého kromě třídění odpadu také samozřejmostí.