Vánoční turnaj ve vybíjené

Letos jelo družstvo ve složení Chudý P., Sedláček D.,Vavřinka J., Čadek T., Kořínek L., Remsa J. a Machačová L.
Umístili se na 4. místě.

http://www.rajce.net/a12236559