Vánoční turnaj ve vybíjené v Malšově Lhotě

Naši žáci nečekaně vyhráli ve velké konkurenci první místo a po 10 letech přivezli putovní pohár.
Gratulace patří T. Pavlátové, L. Kupkovi, J. Bortlíkovi, D. Sedláčkovi, M. Semerákovi a bratrům Chudým.