Velikonoční turnaj ve vybíjené

Družstvo ve složení J. Nováček, V. Kánský, A. Šmatolánová, L. Bílková, J. Nováková, A. Kalousek skončilo v Malšově Lhotě na 8. místě a určitě předvedlo lepší výkon než posledně.