Zápis do 1. třídy

Letos přišlo k zápisu 13 dětí, z toho bylo 5 předškoláků z Librantic. O odklad školní docházky požádali rodiče čtyř dětí.