Zahájení školního roku 2022/23

První školní den jsme přivítali 14 prvňáčků a jednoho nového žáka do 2. třídy. Celkem v tomto školním roce bude školu navštěvovat ve třech třídách 48 školáků. Dětem i rodičům  přejeme úspěšný školní rok.