ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB.
(LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)