Fotogalerie

Den dětí na golfovém hřišti Na Vrších

Děkujeme Tomáši Folbergerovi za uspořádání Dne dětí na golfovém hřišti Na Vrších, Vlastě Horákové za výborné občerstvení pro všechny děti a tatínkům Luboru Bílkovi, Michalu Sčebelovi a Liboru Jarkovskému, že se celé dopoledne dětem věnovali.

Fotogalerie: https://www.rajce.net/a17318572

 

Výukový program Dějeprava

Projekt byl zaměřen na téma Život ve středověku. V první části se děti nejprve dozvěděly, jak se lidé ve středověku oblékali a žili. V druhé části si postupně oblékly typické oblečení a obuv sedláka, selky nebo rytíře.  Po té si děti mohly prohlédnou středověké zbraně, zbroj rytíře a mince. Na závěr zbyl čas na zodpovězení všech dotazů.

Projektový den 1. pomoc

Projekt se konal ve spolupráci se střední zdravotní školou v HK. Děkujeme paní zástupkyni Heřmanové za zapůjčení pomůcek a hlavně vedení praktické části.

Po teoretické části si děti vyzkoušely hlavně resuscitaci a rychlou pomoc  zraněnému.

Fotogalerie: https://www.rajce.net/a17295581

 

ZOO Dvůr Králové

Třetí projektový den mimo školu jsme absolvovali v Zoologické zahradě ve Dvoře
Královém. Na děti čekal výukový program Šelmy, který pokračoval prohlídkou pavilonů a výběhů zvířat. Díky zajímavému vyprávění paní lektorky o životě těchto afrických zvířat, to byl nevšední zážitek.
Akce byla hrazena z prostředků EU díky projektu Šablony II., do kterého je naše škola zapojena.

Lyžařský kurz "Medvědova lyžařská akademie"

Lyžařský výcvik se již podruhé konal ve skiareálu v Sedloňově.
Týdenního lyžařského kurzu se školou Snowbear se zúčastnilo celkem 37 dětí ZŠ a 11 dětí MŠ. I přes úterní nepřízeň počasí udělaly děti velké pokroky, o kterých se v pátek na závodech přesvědčili i rodiče.

Fotogalerie: https://www.rajce.net/a16679317

Turnaj ve florbalu

úterý 18.2. jsme se zúčastnili v ZŠ Mžany turnaje ve florbalu. Naše družstvo ve složení  M. Pavlát , V. Kašpar, D. Skákal a P. Polák skončilo na 4. místě. Největší pochvalu zaslouží Matyáš, který v našem týmu vynikal nejvíce.   

Fotogalerie: https://www.rajce.net/a16644324

 

Beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou

Po 2 letech nás navštívila spisovatelka J. Vítová s další svoji knížkou Záhadné příběhy.  Děti zjistily, jak dlouhá je cesta od příběhu k vydané knížce, plnily různé čtenářské úkoly i se dozvěděly mnoho zajímavostí z říše hmyzu.

Fotogalerie: https://www.rajce.net/a16631004

 

Stránky