20. Září 2015

Konstruktivní dovednosti si mohly děti vyzkoušet při družinovém pouštění vlaštovek. Nejprve samostatně vlaštovku vyrobily, provedly na ní designové úpravy a samostatně ji vypustily. Nejúspěšnějším letcem se stal Tomáš Čadek s doletem 15m. Odměněni byli za nápaditý vzhled i za doletovou vzdálenost všichni účastníci závodu.


20. Září 2015

V úterý 8.9.2015 proběhlo v rámci družinového odpoledne malování na chodník. Počasí nám přálo a dětem se zdárně povedlo vyzdobit cestu vedle školy. Za svoji snahu byly odměněny sladkostí a pochvalou od ostatních.


Stránky