Stravování - základní informace

Jídelna ZŠ Černilov

Pro objednávání a správu účtu strávníka je speciálně zřízena internetová aplikace. Jde o zlepšené, přehledné a aktuální informace o druhu objednaného jídla a o finančním stavu konta strávníka.
Tato aplikace je dostupná na internetové adrese www.strava.cz, kde se po výběru stravovacího zařízení  číslo 6735,  může strávník přihlásit svým uživatelským jménem „příjmení.jméno“ (psáno bez diakritiky) v kombinaci s přidaným heslem.

Placení obědů:

- převod z účtu (VS = rodné číslo strávníka bez lomítka)
- vkladovou složenkou na účet (za složenku se neplatí) SS = rodné číslo strávníka

- číslo účtu školní jídelny: 192 533 046/0300
- Peníze je nutno vložit minimálně ve výši měsíčního stravného, možno však i vyšší částku, stravné se platí vždy na následující měsíc.
- Na internetových objednávkách si může každý strávník po vložení uživatelského jména a hesla (které vydá na požádání vedoucí ŠJ) kontrolovat svůj účet. Zde je uvedeno čerpání stravného a odebrané obědy (zda jsou vyzvednuty, nevyzvednuty, odhlášeny, nebo
hromadně odhlášeny).

Objednávání obědů:

- pomocí internetu na adrese: www.strava.cz, kde naleznete i jídelníček na celý týden

Odhlašování obědů:

- Pomocí internetu na adrese www.strava.cz
- První den neplánované nepřítomnosti – nemoci – lze odhlásit telefonicky od 6.30 do 7 hod. Následující dny se odhlašují pracovní den dopředu do 14 hodin.
- telefon do jídelny: 495 431 478

Dle vyhlášky 107/2005 Sb. má strávník nárok na dotované jídlo pouze v první den nemoci.
Za neodhlášené obědy se musí doúčtovat režie a to ve výši 25,- Kč.