Plánované akce na září 2016

15. - 18. 9. Sběr papíru
15. 9. Třídní schůzky (16,00 hodin)
16. 9. Pevnost Josefov
23. 9. Zahájení plavecké výuky
28. 9. Státní svátek

Stránky