Plánované akce na květen a červen 2023

5. 5. Školní foto s p. Bortlíkem
14. 5. Den matek-vystoupení
30. 5. Oblastní atletické přebory v Dohalicích
31. 5. Divadelní představení žáků ZŠ Černilov
1. 6. Dětský den ZOO
2. 6. Den dětí pro MŠ
7. 6. Aquacentrum
9. 6. Čtení prvňáčků v MŠ
13. 6. Okresní atletické přebory v HK
15. 6. Schůzka pro rodiče předškoláků v 16,00 hod.
15. 6. Třídní schůzky v 17,00 hod.
16. 6. Sjezd Orlice na raftech (podle počasí a zájmu rodičů)
25. -28. 6. Škola v přírodě - Tábor Běleč
29. 6. Projektový den hraček a mazlíčků
30. 6. Vysvědčení

Velikonoční turnaj ve vybíjené

Družstvo ve složení J. Nováček, V. Kánský, A. Šmatolánová, L. Bílková, J. Nováková, A. Kalousek skončilo v Malšově Lhotě na 8. místě a určitě předvedlo lepší výkon než posledně.

Dental Prevention od Curaproxu

Cílem tohoto projektu bylo naučit děti jak správně pečovat o své zuby. 
V první části se dozvěděly  základní informace o zubech a dásních. Potom následoval praktický nácvik správného čištění a případně si opravili špatné návyky.

Stránky