Projekt Let´s speak together.

Díky tomuto EU projektu je od října na naší škole rodilý mluvčí Rigardt Verster z JAR. V tomto školním roce bude vyučovat v každém ročníku jednu hodinu týdně a povede kroužek anglického jazyka.
 

Poděkování

Děkujeme paní Svítilové za hračky do školní družiny a mateřské školy.

 

Plánované akce na říjen

13.10. Focení na školní tablo (paní Malečková)
16.10. Výlet na zámek do Nového Města n. M. (pohádka Čertův poklad)
27.10. - 29.10. Podzimní prázdniny
30.10. - 31.10. Ředitelské volno

(více v Kalendáři)

Projektový den “Zdravé zuby”

V rámci tohoto projektového dne přijeli studenti Zubního lékařství UK v Hradci Králové. Po krátké prezentaci se hlavně věnovali praktickému nácviku správného čištění. Na závěr si děti vyplnily pracovní listy a vyrobily plakáty ke správné výživě.

http://www.rajce.net/a10432172

Stránky