Zápis dětí do 1. třídy

K zápisu přišlo 14 dětí, z toho 4 z Librantic.
O odklad školní docházky požádali 3 rodiče.

 

Stránky