Projektový den “Zdravé zuby”

V rámci tohoto projektového dne přijeli studenti Zubního lékařství UK v Hradci Králové. Po krátké prezentaci se hlavně věnovali praktickému nácviku správného čištění. Na závěr si děti vyplnily pracovní listy a vyrobily plakáty ke správné výživě.

http://www.rajce.net/a10432172

Poděkování za sponzorský dar

Děkujeme panu Benešovi za nový počítač, který nyní děti využívají v 1. třídě a ve školní družině.
 

Zahájení nového školního roku

Letos výjimečně kvůli nepřízni počasí jsme zahájili školní rok společně ve třídě.

Přivítali jsme 11 nových prvňáčků. Tři děti jsou z Librantic, ostatní dojíždí z okolních obcí.
 

Stránky