Velikonoční turnaj ve vybíjené

Velikonoční turnaj ve vybíjené v Malšově Lhotě
Naše družstvo ve složení L. Machačová, L. Kořínek, J. Vavřinka, F. Lukášek, K. Baierling, T. Jakub se umístilo na 4. místě. Po vyhrání všech zápasů ve skupině jsme už pomýšleli na medaili.

http://www.rajce.net/a13952294

 

Plánované akce na duben 2017

3. 4. Zápis dětí do 1. třídy
6. 4. Sběr
11. 4. Velikonoční turnaj ve vybíjené ( ZŠ Malšova Lhota )
11. 4. Informace o prospěchu a chování dětí (13,00-17,00 hod.)
20 .4. Pojďme si hrát na dobu rytířů – představení Agentura Pernštejn
21. 4. Projektový den (Den Země)

Stránky